สิ่งที่ควรรู้ในการลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล

สิ่งที่ควรรู้ในการลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล

การลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร

การลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงได้ในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลให้ดีเสียก่อน

 • การลงทุนในหุ้น

หุ้นคือหลักทรัพย์ที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อซื้อหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ก็เท่ากับว่าได้เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทนั้น และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้น

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากราคาหุ้นอาจผันผวนได้อย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

 • การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการสร้างและจัดการ โดยไม่ขึ้นอยู่กับธนาคารกลางหรือรัฐบาลใดๆ สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ Bitcoin, Ethereum, Litecoin และ Ripple

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เนื่องจากราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจผันผวนได้อย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่ ความต้องการของตลาด ข่าวสารเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้เป็นโอกาสที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน หากคุณกำลังสนใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทนี้ให้ดีเสียก่อน เลือกสกุลเงินดิจิทัลที่เหมาะสม เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้ จัดการความเสี่ยง และติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อควรพิจารณาก่อนลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ควรกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนที่จะเริ่มลงทุน

 • ระยะเวลาการลงทุน

การลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลอาจให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ดังนั้น ควรพิจารณาว่าสามารถลงทุนได้นานแค่ไหนก่อนที่จะเริ่มลงทุน

 • เป้าหมายการลงทุน 

การลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลอาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ลงทุนเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น ลงทุนเพื่อสร้างรายได้ระยะยาว หรือลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ดังนั้น ควรพิจารณาเป้าหมายการลงทุนของตนเองก่อนที่จะเริ่มลงทุน

หลอกลวงเงินโดยการลงทุนในหุ้น

การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีที่ยอดนิยมในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้น รวมถึงความเสี่ยงจากการหลอกลวง การหลอกลวงเงินโดยการลงทุนในหุ้นมีหลายรูปแบบ โดยรูปแบบที่พบบ่อย ได้แก่

 • การปั่นหุ้น (Pump-and-dump scheme)

เป็นการหลอกลวงที่ผู้หลอกลวงจะซื้อหุ้นจำนวนมากในบริษัทที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก จากนั้นก็จะโฆษณาหุ้นเหล่านั้นอย่างเกินจริงเพื่อกระตุ้นให้ราคาหุ้นสูงขึ้น เมื่อราคาหุ้นสูงขึ้น ผู้หลอกลวงก็จะขายหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมดออกไป ทำให้ราคาหุ้นตกลงอย่างรวดเร็วและนักลงทุนที่ซื้อหุ้นไปก็จะสูญเงิน

 • การหลอกลวงแบบ Ponzi scheme

เป็นการหลอกลวงที่ผู้หลอกลวงจะจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายใหม่ด้วยเงินที่ได้จากนักลงทุนรายเก่า เมื่อไม่มีนักลงทุนรายใหม่เข้ามาลงทุนอีกต่อไป ผู้หลอกลวงก็จะปิดบริษัทและนักลงทุนก็จะสูญเงินทั้งหมด

 • การหลอกลวงแบบ Boiler room

เป็นการหลอกลวงที่ผู้หลอกลวงจะโทรศัพท์ไปหานักลงทุนและโน้มน้าวให้ลงทุนในหุ้นที่ตนแนะนำ โดยผู้หลอกลวงจะใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อโน้มน้าวให้ลงทุน เช่น การอ้างว่าหุ้นที่แนะนำมีศักยภาพที่จะทำกำไรสูง หรือการอ้างว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

วิธีป้องกันการถูกฉ้อโกงเงินจากการลงทุน

การลงทุนเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ จึงมีมิจฉาชีพมากมายที่ฉวยโอกาสหลอกลวงผู้คนให้สูญเสียเงินจากการลงทุน ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกงเงินจากการลงทุน

 • ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือโครงการที่ต้องการลงทุน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทหรือโครงการดังกล่าวมีตัวตนจริงและมีการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

 • อย่าหลงเชื่อผลตอบแทนที่สูงเกินจริง

มิจฉาชีพมักจะหลอกลวงผู้คนด้วยการเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริง เพื่อจูงใจให้ลงทุน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงมักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ดังนั้น ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

 • อย่าลงทุนกับบุคคลที่ไม่รู้จัก

ควรลงทุนกับบริษัทหรือโครงการที่น่าเชื่อถือและมีตัวตนจริงเท่านั้น ไม่ควรลงทุนกับบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ เพราะอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกหลอกลวง

 • อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่น

มิจฉาชีพมักจะหลอกลวงผู้คนด้วยการขอข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการโอนเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ดังนั้น ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยไม่จำเป็น

 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

หากไม่แน่ใจว่าจะลงทุนในโครงการใดดี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความต้องการของตนเอง

Search